Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine.

Duomenų valdytojas, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Gerduva“ (juridinio asmens kodas 163178056, adresas Vasario 16-osios g. 21, Gargždai, telefonas +370 699 28082, el. paštas [email protected]).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje, lankantis mūsų interneto svetainėje ir kitaip ja naudojantis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus:

  • (i) elektroninę prekybą;
  • (ii) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą;
  • (iii) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą;(iv) komunikaciją elektroniniu paštu;
  • (v) slapukų naudojimą;
  • (vi) socialinių tinklų naudojimą.

Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Elektroninė prekyba

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite Jums atliekant gaminių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytus gaminius bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu pirkimo metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums gaminių.

Kai atliekate pirkimą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas. Jeigu pageidaujate gaminių pristatymo, prašome Jūsų pateikti pagrindinį gaminių pristatymo adresą.

Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokius gaminius įsigijote mūsų interneto svetainėje bei kaip naudojatės mūsų svetaine. Informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine yra renkama slapukų pagalba, toliau apibūdinta šioje politikoje. Jums atlikus apmokėjimą už mūsų interneto svetainėje įsigyjamus gaminius, taip pat gauname su mokėjimu susijusius asmens duomenis, įskaitant sąskaitos numerį, mokėjimo sumą.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bažės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t.y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent išreikšite sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms. Jeigu sutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume ir po atrankos pabaigos, informuokite apie tai elektroniniame laiške siųsdami savo duomenis arba pasirašykite specialią formą susitikimo metu. Jeigu elektroniniame laiške ar kitokiu būdu išreikšite tokį sutikimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus ir, jeigu per šį laikotarpį kils naujo darbuotojo poreikis, su Jumis gali būti susisiekta. Suėjus 5 metų terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent atsirastų kitoks pagrindas jų tvarkymui. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje ir toliau juos saugoti pagrindu, taip pat teisės aktuose numatytų pareigų ir teisių įgyvendinimo pagrindu. Jeigu savo asmens duomenis savanoriškai pateiksite mums nepaskelbus atrankos, šiuos duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 5 metus. Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu. Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai: 

  • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
  • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
  • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Google Analytics

_ga

Analitiniai slapukai.

Įėjimo į puslapį metu, 24 mėn.

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Google Analytics

_gid

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 1 diena.

Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Google Analytics

_gat

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 10 min.

Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį.

Google Analytics

_utmb

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 30 minučių.

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

Google Analytics

__utmz

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 6 mėn.

Slapukai skirti saugoti šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę.

Google Analytics

__utma

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 2 m.

Slapukai  skirti identifikuoti klientus ir sesijas.

WooCommerce slapukas

tk_ai

Analitiniai slapukai

Įėjimo į administracinę panelę metu, aktyvios sesijos metu.

Slapukas naudojamas anoniminio kontakto administracinėje panelėje atpažinimui.

WooCommerce slapukai

Woocommerce_cart_hash

woocommerce_items_in_cart

 

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, sesijos metu.

Slapukai skirti saugoti krepšelio informaciją naršant tarp vidinių puslapių

WordPress slapukas

wordpress_test_cookie

Funkciniai slapukai

Sesijos metu.

Slapukas naudojamas kitų slapukų įgalinimo tikrinimui.

GDPR modulio slapukas

cookielawinfo-checkbox-necessary

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 11 mėn.

GDPR Cookie Consent modulio slapukas, skirtas patikrinti ar “Būtini” slapukai gali būti naudojami.

GDPR modulio slapukas

viewed_cookie_policy

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 11 mėn.

GDPR Cookie Consent modulio slapukas, naudojamas fiksuoti vartotojų sutikimą slapukų naudojimui.

GDPR modulio slapukas

cookielawinfo-checbox-analytics

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 11 mėn.

GDPR Cookie Consent modulio slapukas, skirtas patikrinti ar “Analitiniai” slapukai gali būti naudojami.

GDPR modulio slapukas

cookielawinfo-checkbox-performance

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 11 mėn.

GDPR Cookie Consent modulio slapukas, skirtas patikrinti ar “Rinkodariniai” slapukai gali būti naudojami.

Facebook slapukas

spin

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 1 diena.

Slapukas naudojamas rinkti informacijai apie prisijungusio Facebook vartotojo elgseną svetainėje.

Facebook slapukas

presence

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, sesijos metu.

Slapukas naudojamas sekti ar naršyklės polapis yra aktyvus.

Facebook slapukas

xs

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 3 mėn.

Slapukas naudojamas unikalaus sesijos ID saugojimui.

Facebook slapukas

c_user

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 3 mėn.

Slapukas naudojamas unikalaus vartotojo ID saugojimui.

Facebook slapukas

fr

Rinkodaros slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 3 mėn.

Slapukas naudojamas Facebook reklamos rodymui.

Facebook slapukas

_fbp

Rinkodaros slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 3 mėn.

Slapukas naudojamas stebėti ir saugoti informaciją svetainės lankomumą.

Facebook slapukas

sb

Analitiniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 24 mėn.

Slapukas naudojamas vartotojo naršyklės duomenims saugoti.

Facebook slapukas

dpr

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 7 dienos.

Slapukas naudojamas ekrano rezoliucijos nustatymui.

Facebook slapukas

datr

Funkciniai slapukai

Įėjimo į puslapį metu, 24 mėn.

Slapukas naudojamas užtikrinti sukčiavimo prevenciją.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.